LightWEB
LightWeb


 
 

Velkommen til
Myrvangen Gård

Islandshest

Bjartur

Avlshopper

Utegang
 Gammel Norsk spælsau

Islandshøner

 
Myrvangen

Myrvangen er et gårdsbruk i Lonåsen som ligger på 700 moh, 16 km fra regionsenteret Tynset. Det har vært bosetting på Myrvangen siden 1800. I dag består gården av Myrvangen "Nordre" og "Søndre". Søndre ble gjennoppbygget på 1970 tallet og det er her vi bor i dag. Nordre er et inntakt Nord-Østerdalstun fra 1800 tallet. 
 
Gården  huser Gammel Norsk Spælsau, Islandshøner og Islandshester. Vi legger vekt på at dyrene er glade og friske. Dette innebærer at gårdsdriften er tilrettelagt for at dyrene skal kunne bevege seg ute og være i flokk. Gården disponerer 300 daa fulldyrket mark, 200 daa innmarksbeiter og har tilgang til utmarksbeite i Lonåsen og Magnilldalen. 

Myrvangen tilbyr islandshester for salg, utegang for islandshest, bedekning og sommerbeite. Vi selger også gårdsprodukter slik som egg og skinn. 

 
Salgshester


Vi legger stor vekt på kvalitet i avlen, oppdrettet og temmigen av våre hester. Vi bruker kun topp merrer som vi bedekker med det vi mener er passende 1. premie hingster. Alle hestene vokser opp i flokk og alle ridehestene lærer å gå som håndhest. Målet er at hestene skal kunne rides i terrenget så vel som på ovalbanen. Vi har til enhver tid føll og unghester for salg, disse annonseres ikke spesielt men selges på forespørsel. For tiden har vi ingen salgsklare ridehester men vi har til enhver tid unghester for salg. Du kan lese mer om avelen vår under menypunktene Islandshest og Avlshopper
Om oss

Gården drives av Nils Dacke som er fra Malmø og Cathrine Fodstad fra Oslo. Vi møttes på Island og var fra første stund bestemt på at gårdsdrift var tingen. Det endte med kjøp av Myrvangen i 2006, som vi fant på gardsbruk.no Siden har det gått slag i slag, med familieforøkelse på tre gutter og en Border Collie. Alle stortrives som fjellbønder i Fjellregionen!   


Nils er en ivrig jeger og friluftsmann. Han har jobbet på Mallorca, Færøyene og Island. Nils har utdannelse innen Fiskeoppdrett fra Holar og "trailer lappen." Nils Jobber som sjåfør for FIAS i tillegg til gårdsdriften på Myrvangen. 
 

Cathrine Fodstad begynte som 18 åring å jobbe full tid med hester, først i Hedmark og siden på Island. Islandsoppholdet førte til agronom og hestetemmer utdannelse fra Holar i tillegg til påbygning som rideinstruktør for Islandshest. Hun har en Bachelor i Naturforvaltning fra Landbrukshøyskolen på Island og en mastergrad fra Universitetet i Tromsø. Cathrine har jobbet som utmarkskonsulent for Rendalen kommune og koordinator for Interreg prosjektet Scandinavian Heartland. Hun jobber nå som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Hedmark
 

Det kan også nevnes at paret over fire sommere drev eget firma basert på fiske, videreforedling og salg av røye i Landmannalaugar Nasjonalpark på Island. Firmaet lever den dag i dag under navnet Fjallafiskur og gesjeften har gitt inspirasjon til dokumentarfilmen Oventade Møten


Myrvangen


Myrvangen 2500, Tynset Norway

Telefon: +47 47 37 55 61

post@myrvangen.no

© Designadet

© LightWeb